ANUNT 2024

**

ADMITERE 2024 – LA ȘCOLILE POSTLICEALE ALE M.A.I., SESIUNEA APRILIE - IULIE 2024

 https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

**

- Calendar privind organizarea și desfășurarea, īn sesiunea aprilie – iulie 2024, a concursurilor de admitere īn unitățile de īnvățămānt postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne;

 

- Rectificare la Dispoziția DGMRU nr. II/11915 din 14.05.2024;

 

- Dispoziția DGMRU nr. II/11915 din 14.05.2024;

 

- Dispoziția DGMRU nr. II/11816 din 19.04.2024;

**

**

- Model cerere īnscriere școli postliceale;

- Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare;

- Anexa nr. 1 – Locuri școli;

- Anexa nr. 2 - Instrucțiuni atribuire cod unic;

- Anexa nr. 3 – Adeverință medicală și consimțămānt informat;

- Anexa nr. 4 – Model tabel candidați;

- Anexa nr. 5 – Centre zonale de selecție;

- Anexa nr. 6 – Model consimțămānt solicitare extras cazier judiciar;

- Anexa nr. 7 – Instructaj candidați;

- Anexa nr. 8 – Model angajament și declarație;

- Anexa nr. 9 – Model listă repartiție candidați īn funcție de limba străină;

- Anexa nr. 10 – Model cerere redistribuire candidați minorități;

- Anexa nr. 11 – Model borderou primire foi răspuns;  

- Anexa nr. 12 – Model borderou rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

- Anexa nr. 13 – Model listă rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

- Anexa nr. 14 – Model contestație;

- Anexa nr. 15 – Model listă provizorie cu rezultatele parțiale la probele de concurs